Zgłoś działanie
niepożądane

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgłaszanie do nas wszystkich przypadków działań niepożądanych, które wystąpiły u Państwa lub u Państwa pacjentów po zastosowaniu naszych leków.

Zgodnie z Ustawą z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne. Działaniem niepożądanym produktu leczniczego jest każde niekorzystne i niezamierzone działanie produktu leczniczego; zgłoszeniem pojedynczego przypadku działania niepożądanego produktu leczniczego jest informacja o podejrzeniu wystąpienia działania niepożądanego produktu leczniczego u człowieka, której źródło uzyskania jest inne niż prowadzone badanie kliniczne.

Aby zgłosić działanie niepożądane należy wypełnić odpowiedni formularz, a następnie wysłać go e-mailem na adres: infodn@synoptispharma.pl

Do pobrania

UWAGA!
Aby zgłoszenie było ważne, musi zawierać przynajmniej następujące informacje:

  • Dane identyfikacyjne osoby zgłaszającej (imię, nazwisko, adres, telefon).
  • Dane identyfikacyjne pacjenta (inicjały, wiek/data urodzenia, płeć).
  • Nazwę produktu leczniczego/substancji czynnej, której stosowanie spowodowało podejrzenie działania niepożądanego.
  • Opis działania niepożądanego (jednego lub więcej).
  • Datę i podpis osoby zgłaszającej.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z osobą odpowiedzialną za nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii pod numerem telefonu: +48 691 457 141.

Administratorem danych osobowych jest Synoptis Pharma Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Krakowiaków 65, 02-255 Warszawa. Z Administratorem można się skontaktować za pomocą email office@synoptispharma.com lub telefonicznie pod numerem
(22) 32 16 240.

U administratora danych osobowych wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email iod@neuca.pl lub pisemnie na adres ul. Forteczna 35-37, 87-100 Toruń, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych". Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Używamy plików cookie, aby ułatwić Ci korzystanie z naszej strony oraz w celach statystycznych. Nie blokując tych plików i przechodząc do przeglądania naszej strony, zgadzasz się na ich użycie i zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Plikami cookie możesz zarządzać samodzielnie w ustawieniach przeglądarki. Dowiedz się więcej o Polityce cookies.